White-tailed trogon

White-tailed Trogon


© M&M 2019